Билјана Милошевска

Билјана Милошевска

Родена е на 15.11.1978 год. во Скопје, каде го завршила основното и средното образование. Дипломирала на Правниот факултет “Јустинијан први” при Државниот универзитет ” Св. Кирил и Методиј” во Скопје во Декември 2002 година, на отсекот правни...
Јелена Саздовска

Јелена Саздовска

Родена е на 06. 03. 1983 година во Скопје, каде го завршила основното образование и средното економско – правно училиште “Васил Антевски Дрен”. Дипломирала на Правниот факултет “Јустинијан Први” при Државниот универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во јуни 2006...
Марина Зафировска-Милисева

Марина Зафировска-Милисева

Родена на 22. 10. 1982 година во Скопје, каде го завршила основното образование и природно – математичка гимназија “Раде Јовчевски Корчагин”. Дипломирала на Правниот факултет “Јустинијан Први” при Државниот универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во септември...
Димче Димов

Димче Димов

Роден на 27. 01. 1983 година во Радовиш, Република Македонија каде го има завршено основното и средното образование. Дипломиран на Правниот факултет во Скопје при Универзитетот “Кирил и Методиј” во Скопје во ноември 2006 година, на отсек правни студии. По...
Јована Малезанска

Јована Малезанска

Родена е на ден 27.08.1984 година во Пробиштип, каде и завршила основно и средно образование. Дипломирала на Правниот факултет во Скопје при универзитетот Кирил и Методиј во Скопје во јуни 2008 година, отсек правни студии со просечен успех 9.00. Почнувајќи од февруари...