Јован Трпеноски

Јован Трпеноски

Роден е на 23.11.1935 година во Охрид, каде го завршил основното и средното училиште. Дипломирал на Правниот факултет при Универзитетот “Кирил и Методиј” во Скопје во Септември 1959 година, со среден успех 8.00 (максимална оценка 10). За време на студирањето бил...
Наташа Трпеноска Тренчевска

Наташа Трпеноска Тренчевска

Родена е на 17.04.1967 година во Охрид. Од 1975 година живее во Скопје, каде го има завршено основното и средно образование. Дипломирала на Правниот факултет во Скопје при Универзитетот “Кирил и Методиј” во Скопје во Април 1990 година, на правосудната...
Дејви Давидовски

Дејви Давидовски

Роден на 12.08.1972 година во Скопје, каде го завршил основното и средното образование. Дипломирал на Правниот факултет при Државниот универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје во Февруари 1997 година, на правосудната насока. Адвокатска пракса обавува од Февруари...
Дарко Никодиновски

Дарко Никодиновски

Роден на 01. 11. 1971 година во Охрид. Живее во Скопје, каде го завршил основното образование и гимназијата “Јосип Броз Тито”, културолошка насока. Дипломирал на Правниот факултет при Државниот универзитет ” Св. Кирил и Методиј” во Скопје во септември 1999 година,...
Леонид Трпеноски

Леонид Трпеноски

Роден на 6.1.1980 година во Охрид, каде завршил основно и средно образование. Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Државниот универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во Јуни 2003 година на отсекот правни студии со среден успех 9,54 (максимална...