Симеон Јанев

Симеон Јанев

Роден на 29.07.1999 во Кочани, каде што завршил основно и средно образование. Во 2018 година се запишува на додипломски студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, насока правни студии. За времетраење на студиите во два наврати бил дел од студентско...
Елеонора Петровска

Елеонора Петровска

Елеонора Петровска е родена на 3 јули 1998 година во Скопје каде го заврши основното и средното образование. Дипломираше на Правниот Факултет “Јустинијан Први” при Државниот Универзитет “Свети Кирил и Методиј” во Скопје во Јуни 2021 година. Од Октомври 2021 година е...