Елеонора Петровска е родена на 3 јули 1998 година во Скопје каде го заврши основното и средното образование.

Дипломираше на Правниот Факултет “Јустинијан Први” при Државниот Универзитет “Свети Кирил и Методиј” во Скопје во Јуни 2021 година.

Од Октомври 2021 година е запишана на Мастер студии по Кривично право на Правниот Факултет “Јустинијан Први” при Државниот Универзитет “Свети Кирил и Методиј” во Скопје.

Пред дипломирањето, започнува со пракса во Кривичниот суд Скопје на кривичниот оддел и одделот за организиран криминал и корупција.

Во ноември 2021 година стана дел од Адвокатското друштво ТРПЕНОСКИ каде што започна со своето стручно усовршување во областа на правото.

Течно говори англиски, италијански и хрватски јазик.

e-mail: eleonora.petrovska@adt.mk