Роден на 15 Август 1993 година во Скопје каде го заврши основното и средното образование.

Дипломираше на Правниот Факултет при Првиот приватен Универзитет ФОН во Скопје во Јуни 2015 година.

Од Октомври 2015 година е запишан на Мастер студии по Деловно право на Правниот Факултет “Јустинијан Први” при Државниот Универзитет “Свети Кирил и Методиј” во Скопје.

Во Септември 2015 година стана дел од Адвокатското друштво ТРПЕНОСКИ каде што започна со своето стручно усовршување во областа на правото.

Течно говори англиски и има познавања од германски јазик.

Tel. ++ 389 23 229 807, ++ 389 23 214 866
e-mail: marko.siljanovski@adt.mk