Роден на 15 Август 1993 година во Скопје каде го завршил основното и средното образование.

Дипломирал на Правниот Факултет при Првиот приватен Универзитет ФОН во Скопје во Јуни 2015 година.

Во Септември 2015 година станал дел од Адвокатското друштво ТРПЕНОСКИ каде што започна со своето стручно усовршување во областа на правото.

Во Октомври 2015 година се запишал на Мастер студии по Деловно право на Правниот Факултет “Јустинијан Први” при Државниот Универзитет “Свети Кирил и Методиј” во Скопје.

Во Септември 2019 година стана магистер по правни науки од областа на деловното право.

Во Април 2021 година го положил правосудниот испит.

Во Јули 2021 година станал адвокат во Адвокатското друштво ТРПЕНОСКИ.

Негово поле на интерес се Деловното право, Граѓанското право и Финансовото право.

Течно говори англиски и има познавања од германски јазик.

e-mail: marko.siljanovski@adt.mk