Роден на 27.07.1976 год. во Крива Паланка, каде го заврши основното и средното образование.

Дипломираше на државниот Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј “ , мај 2000 год.- Правен факултет ,,Јустинијан Први” Скопје. Во октомври 2013 положи правосуден испит.

Од 2000г. до 2002г.-менаџер за продажба во Скопска Пивара (стовариште Куманово)

Во 2003г. Посетува семинар-Office mаnagеment –раководење со канцеларија –Мотива.

Од 2003г. -2010г. Вработен во Delta International Holding S.A.

Од 02.11.2010 г. Вработен во Mc Donald’s на работно место консултант за правни работи.

Во мај 2014 год. стана адвокат и дел од Адвокатското Друштво ,,Трпеноски,, каде што започна со своето стручно усовршување во областа на правото.

e-mail: dejan.dejanovski@adt.mk